Strona główna/Zrealizowane
28.05 2020

E-POWIAT CHEŁMSKI

By |2020-05-28T12:38:54+02:0028 maja, 2020|Zrealizowane|Możliwość komentowania E-POWIAT CHEŁMSKI została wyłączona

Projekt „e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” Sprawozdanie dotyczące kontroli trwałości projektu: formularz sprawozdania e-powiat wyciąg z wniosku o dofinansowanie wskaźniki wykaz elementów projektu gminy wykaz elementów projektu jednostki Wartość projektu: [...]

28.05 2020

KUŹNIA POKOLEŃ

By |2020-05-28T12:25:01+02:0028 maja, 2020|Zrealizowane|Możliwość komentowania KUŹNIA POKOLEŃ została wyłączona

Projekt „Kuźnia pokoleń” był realizowany w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej [...]

28.05 2020

LEPSZY URZĄD

By |2020-05-28T11:32:00+02:0028 maja, 2020|Zrealizowane|Możliwość komentowania LEPSZY URZĄD została wyłączona

Od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizowany był projekt pn. ,,Lepszy Urząd” nr POKL.05.02.01-00-026/12 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji [...]

28.05 2020

INFRASTRUKTURA PRZESTRZENNA W POWIECIE CHEŁMSKIM

By |2020-05-28T09:33:47+02:0028 maja, 2020|Zrealizowane|Możliwość komentowania INFRASTRUKTURA PRZESTRZENNA W POWIECIE CHEŁMSKIM została wyłączona

Projekt „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim” Beneficjent: POWIAT CHEŁMSKI Wartość projektu: 4 547 962,00 zł Kwota dofinansowania z EFRR: 3 865 767,70 zł Kwota dofinansowania Głównego Geodety Kraju: 150 000,00 zł [...]

28.05 2020

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

By |2020-05-28T09:10:52+02:0028 maja, 2020|Zrealizowane|Możliwość komentowania WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA została wyłączona

Projekt „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej” Wartość projektu: 315 000 zł Kwota dofinansowania z EFRR: 220 500 zł Beneficjent: Powiat Chełmski Opis [...]

28.05 2020

Projekty drogowe

By |2020-05-28T08:27:34+02:0028 maja, 2020|Zrealizowane|Możliwość komentowania Projekty drogowe została wyłączona

Projekt „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej  województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” Opis projektu: Powiat chełmski  wspólnie z powiatami:  lubelskim, tomaszowskim, zamojskim, opolskim, puławskim, ryckim, łukowskim, krasnostawskim, [...]