Informacja bez tytułu, zmieniony bezpośredni adres na adres przyjazny.

Wcześniejsza forma: http://powiatchelmski.e-line.pl/2020/07/06/1412/

Aktualna forma: http://powiatchelmski.e-line.pl/2020/07/06/przyjazny-adres/