Wstrzymanie przyjmowania interesantów dotyczy również Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

Komunikat PUP PCPR wstrzymanie przyjmowania interesantów