Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizując partnerski projekt pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu” zakupił środki ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego.

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Chełmskiego otrzymały łącznie 4040 szt. maseczek ochronnych, 76 opakowań rękawiczek oraz 54 szt. preparatów antybakteryjnych.

Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu chełmskiego