Drogi krajowe

kontakt w godzinach pracy po godzinach pracy
i w dni wolne
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
Rejon w Chełmie
telefon
fax
e-mail
82 563 32 79 lub 82 563 31 09
82 563 57 70
chelm@ggkia.gov.pl
całodobowy:
19 111
lub 81 532 70 61
zima_pid@gddkia.gov.pl

Drogi wojewódzkie

kontakt w godzinach pracy po godzinach pracy
i w dni wolne
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie
Rejon Dróg Wojewódzkich
w Chełmie
ul. Lwowska 24
telefon
fax
e-mail
82 560 31 23
82 560 31 23
rdw.chelm@zdw.lublin.pl
obwód drogowy w Chełmie: 601 676 192
obwód drogowy w Krzczonowie: 661 300 053
czynne w czasie wykonywania zadań na drogach

Drogi powiatowe

kontakt w godzinach pracy po godzinach pracy
i w dni wolne
Wydział Infrastruktury
Starostwa Powiatowego
w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
telefon
fax
e-mail
82 562 75 29 lub 82 562 76 66
82 562 75 82
infrastruktura@powiatchelmski.pl
całodobowy: 604 935 802
lub 883 353 964