Rada Powiatu w Chełmie VI kadencja (2018-2023)

1.Walczuk Jarosław – Przewodniczący Rady Powiatu


2.Zając Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


3.Czmuda Ireneusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

4.Augustynek Beata – Radna

5.Dąbrowska Agnieszka – Radna

6.Deniszczuk Piotr – Radny

7.Derlak Andrzej – Radny

8.Kudyba Bogusław – Radny

9.Kwiatkowski Jerzy – Radny

10.Łosiewicz Dorota – Radna

11.Radzięciak Agata – Radna

12.Rakowiecki Radosław – Radny

13.Sado Lucyna – Radna do dnia 24.04.2019 r., Andrzej Dzirba – Radny od dnia 17.06.2019 r.

14.Sakowski Stefan – Radny

15.Suchań Paulina – Radna

16.Szczepaniak Tomasz – Radny

17.Szykuła Grażyna – Radna

18.Wierak Damian – Radny

19.Wójcicki Jarosław – Radny