Obiekt JÓZEFIN, gmina Kamień
Powierzchnia obszaru scalenia: 280,06 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 550 853 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 948 144,76 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2009 roku Nr 00006-6905-UM0300011/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku znak: GKN.6017/sc/J/2006/09.

Obiekt LEONÓW, gmina Rejowiec
Powierzchnia obszaru scalenia: 226,84 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 452 352,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 665 608,30 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2010 roku Nr 00027-6905-UM0300043/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku znak: GKN.6017/sc/L/06/2009/10/11.

Obiekt HRUSZÓW, MARYNIN, SIEDLISZCZKI, gmina Rejowiec
Powierzchnia obszaru scalenia: 1 223,97 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 2 086 144,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 805 025,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2010 roku Nr 00027-6905-UM0300042/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku znak: GKN.6017/sc/R/06/2009/10/11.

Obiekt DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE – KOLONIA, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 492,0151 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 052 044,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 898 645,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300052/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku znak: GKN.661.1.7.2011.

Obiekt TROŚCIANKA, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 209,0521 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 449 183,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 897 881,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300050/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 4 lutego 2013 roku znak: GKN.661.1.5.2011.

Obiekt ROZIĘCIN, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 304,2000 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 659 229,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 241 906,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku
Nr 00081-6905-UM0300053/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 14 lutego 2013 roku znak: GKN.661.1.8.2011.

Obiekt WIERZBICA, gmina Wierzbica
Powierzchnia obszaru scalenia: 250,9865 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 537 357,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 946 840,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00119-6905-UM0300064/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku znak: GKN.661.1.4 .2011.

Obiekt WÓLKA CZUŁCZYCKA, ZARZECZE, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 516,0726 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 109 737,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 2 286 500,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300051/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku znak: GKN.661.1.6.2011.

Obiekt ANUSIN, STASIN DOLNY, gmina Siedliszcze
Powierzchnia obszaru scalenia: 397,0977 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 857 229,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 141 980,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00121-6905-UM0300066/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 12 lipca 2013 roku znak: GKN.661.1.1.2011.

Obiekt KRZYWICE – KOLONIA, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 163,8795 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 345 912,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 635 990,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00122-6905-UM0300067/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku znak: GKN.661.1.2.2011.

Obiekt BUKOWA WIELKA cz.I, BUKOWA WIELKA cz.II i ŚREDNI ŁAN, gmina Sawin
Powierzchnia obszaru scalenia: 1 381,7961 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 2 944 109,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 2 575 878,70 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00120-6905-UM0300065/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 25 lutego 2014 roku znak: GKN.661.1.3.2011.

Obiekt MAJDAN NOWY, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 558,2411 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 210 433,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 241 906,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2014 roku Nr 00194-6905-UM0300082/13
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku znak: GKN.661.1.2.2013.