WOJSŁAWICE, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 3064,74 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 7 264 783,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 7 993 148,85 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM0300007/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

BIAŁOPOLE, BUŚNO, KICIN, STRZELCE – KOLONIA i ZABUDNOWO, gmina Białopole
Powierzchnia obszaru scalenia: 2924,13 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 6 931475,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 8 756 832,48 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-6502-UM0300005/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

TEREMIEC, gmina Białopole
Powierzchnia obszaru scalenia: 405,17 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 960 431,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 211 992,80 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0300003/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

JÓZEFIN, gmina Chełm, OCHOŻA – PNIAKI i część obrębu ŚWIĘCICA, gmina Wierzbica
Powierzchnia obszaru scalenia: 482,24 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 143 120,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 446 497,22 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-6502-UM0300006/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

LUDWINÓW, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 163,65 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 387 923,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 488 435,46 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-6502-UM0300002/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

NOWE DEPUŁTYCZE, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 525,54 ha
Wartość projektu:
– prace scaleniowe: 1 245 760,00 zł
– zagospodarowanie poscaleniowe: 1 577 490,99 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-6502-UM0300001/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim.